Η άδεια εκμετάλλευσης (χρήση φωτογραφίας) δεν επιτρέπεται.
logo
Η μουσική είναι ο καθρέφτης μου.
Είναι ο τρόπος μου να κοιτάζω τον κόσμο. Η εσωτερική ανάγκη να εκφράζω το τι νιώθω και τι σκέφτομαι.